Річний звіт НУО “Сучасний Формат” за 2018 рік

pdf

Аудиторський висновок

pdf

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності НУО “Сучасний Формат” за рік, що закінчився 31 грудня 2017

Річний звіт НУО “Сучасний Формат” за 2017 рік

pdf