Про нас

Житомирська обласна молодіжна громадська організація «Сучасний Формат» є добровільною, молодіжною, самоврядною, обласною громадською організацією, діяльність якої базується на принципах самоврядування, законності та гласності, яка діє на території Житомирської області та має статус місцевої.

Місія діяльності МГО «Сучасний Формат» допомогти молоді найповніше розкрити свій потенціал, набути нових навичок, розвивати та впроваджувати нові ідеї через застосування сучасних підходів, технологій та методів навчання.

Основні напрямки діяльності:

  • взаємодія з державними структурами на засадах взаємоповаги та рівності з метою відображення існуючих проблем молодіжного середовища, а також сприяння їх вирішенню;
  • реалізація самостійно та у співпраці з іншими громадськими організаціями, державними структурами різного роду програм, проектів та заходів (економічних, екологічних, освітніх, спортивних, соціальних, культурних, просвітницьких та інших), що спрямовані на утвердження соціальної справедливості, демократії, права, а також на вирішення конкретних проблем молодих людей, лобіювання їх інтересів в органах державної влади тощо;
  • використання різних форм діяльності, як-то: центри, школи, форуми, семінари, конференції, «круглі» столи, громадські слухання, виставки, ярмарки, презентації та інші, які спрямовані на розширення участі молоді у всіх сферах суспільного життя, захист їх інтересів, вирішення існуючих проблем тощо;
  • сприяння розвитку молодіжного підприємництва в області через надання молоді різного роду підтримки, як-то: інформаційно-консультаційна, посередницька, представницька, лобіювання інтересів, захист прав та інші;
  • проведення просвітницької роботи з питань прав людини, ліквідації всіх форм насильства і дискримінації, сприяння формуванню свідомих громадян-виборців, громадян-лідерів, громадян-управлінців, громадян-керівників;
  • організація обміну делегаціями, прийом іноземних молодіжних місій в Україні з метою поширення позитивного досвіду діяльності Організації, налагодження міжрегіональної співпраці між молодіжними та іншими громадськими організаціями в Україні та за кордоном.

Наша Команда

Жанна Соловйова

Голова правління
“Хочеш іти швидко – іди один, хочеш іти далеко – йди разом!” Освіта – вища економічна.  2004-2008 рр. – аспірантка Європейського Університету (м. Київ); кафедра економіки, спеціальність − економіка підприємств. Поточна діяльність: з 2007 р. − голова ...

Інна Перегуда

Головний бухгалтер
“Людина повинна відноситися до інших так, як вона бажає щоб відносилися до неї.” “Ця робота для мене цінна за те, що працюю не лише в сфері бухгалтерії, не занурююсь у рутину, а навпаки, розвиваюсь, дізнаюсь багато нового та корисного.” Освіта ...

Марина Хайнак

Менеджер проектів
“Всі зміни, що відбуваються, – на краще”. з 2007 р. – менеджер по проектам МГО “Сучасний формат”. Освіта – Житомирський національний агроекологічний університет.  

Ольга Мельник

Комунікаційний менеджер
“Кожен з нас може змінити світ на краще”.   Освіта – Житомирський державний університет ім. Фвана Франка, ННІ іноземної філології.